Odwołanie stanu epidemii w Polsce – powrót obowiązków podatkowych od lipca 2023 r.

Termin odwołania stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce zbliża się wielkimi krokami.

Już od 1 lipca 2023 roku wiele obowiązków podatkowych, które zostały tymczasowo wyłączone lub wydłużone w trakcie pandemii, zostanie przywróconych.

Jakie to są obowiązki i jak zmienią się terminy? Koniecznie czytaj dalej, może to dotyczy właśnie Twojej firmy.

Jakie obowiązki podatkowe powrócą?

Wraz z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego przestaną obowiązywać określone preferencje z zakresu prawa podatkowego wprowadzone w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom epidemii COVID-19.

W związku z tym podatnicy powinni zwrócić szczególną uwagę na zmiany terminów dotyczących obowiązków podatkowych i przygotować się do nich. Wybrane przepisy zaczną obowiązywać od 1 lipca 2023 r., choć dla niektórych przewidziano okresy przejściowe.

Dotyczą one m.in.:

  • wydłużonego terminu na złożenie zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek spoza białej listy,
  • wydłużonego terminu na wydanie interpretacji indywidualnych,
  • biegu terminów dotyczących krajowych schematów podatkowych (MDR),
  • stosowania certyfikatów rezydencji podatkowej zagranicznych podmiotów bez okresu ważności,
  • kar umownych powstałych w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19,
  • opłat prolongacyjnych oraz obowiązków w zakresie dokumentacji cen transferowych.

Powyższe jest wynikiem odwołania zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 – projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia (projekt z dnia 26.4.2023 r.).

Zawiadomienie ZAW-NR, gdy zapłata nastąpiła na rachunek spoza białej listy

W przypadku zapłaty należności na rachunek spoza białej listy nabywca ponosi odpowiedzialność solidarną wraz z dostawcą towaru lub usługodawcą za zaległości podatkowe.  Nie może również wydatku zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Zasady powyższe mają zastosowanie do transakcji między przedsiębiorcami o wartości przekraczającej 15 000 zł lub równowartość tej kwoty.

Aby uniknąć tych sankcji, konieczne jest złożenie ZAW-NR. Zawiadomienie to należy złożyć do właściwego Urzędu Skarbowego w terminie 7 dni od dnia zlecenia przelewu. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2, termin ten wynosi 14 dni od dnia zlecenia przelewu (por. art. 15zzn specustawy z 2 marca 2020 r.).

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego od 1 lipca 2023 r. wiąże się z koniecznością zgłoszenia ZAW-NR w terminie 7 dni.

Terminy wydawania interpretacji indywidualnych

Zgodnie z art. 14d § 1 ordynacji podatkowej, termin wydania indywidualnej interpretacji podatkowej wynosi 3 miesiące od daty otrzymania wniosku przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Nie wlicza się do tego terminu terminów i okresów określonych w art. 139 § 4 ordynacji podatkowej, tj. terminów dla określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień wynikających z winy strony lub z przyczyn niezależnych od organu.

Jeżeli indywidualna interpretacja nie zostanie wydana w terminie, uważa się, że następnego dnia po upływie tego terminu wydana została interpretacja potwierdzająca prawidłowość stanowiska.

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego powoduje skrócenie okresu oczekiwania z 6 miesięcy do ustawowych 3 na wydanie interpretacji indywidualnej.

Terminy raportowania MDR

Termin raportowania schematów podatkowych MDR wynosi 30 dni.  Raportowanie schematów krajowych zostało zawieszone w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii; raportowanie schematów transgranicznych nie jest zawieszone.

Odwołanie stanu epidemii z dnia 1 lipca 2023 r. spowoduje, że niezgłoszone krajowe schematy podatkowe będą musiały zostać złożone w ciągu 60 dni (30 dni zawieszenia + 30 dni standardowego terminu raportowania).

Dotyczy to terminów przekazania informacji o schemacie podatkowym (MDR-1), informacji korzystającego o schemacie podatkowym (MDR-3) i kwartalnej informacji o udostępnieniu schematu podatkowego standaryzowanego (MDR-4), a także zawiadomienia dotyczącego schematu podatkowego (MDR-2). Konieczne będzie więc dopełnienie obowiązków nie później niż do 30.08.2023 r.

Warto również zauważyć, że wszystkie nowo powstałe schematy podatkowe od 1 lipca 2023 r. będą podlegały zgłoszeniu w terminie 30 dni.

Certyfikaty rezydencji podatkowej bez okresu ważności

Certyfikaty rezydencji podatkowej potwierdzające miejsce zamieszkania podatnika nie mające określonego okresu ważności, płatnik może stosować przez kolejne 12 miesięcy od daty wydania (art. 41 ust. 9a PIT oraz art. 26 ust. 1i CIT).

W okresie trwania pandemii możliwe było korzystanie z certyfikatów rezydencji podatkowej za lata 2019-2020, pomimo iż okres ich aktualności upłynął.

Odwołanie stanu epidemii z dniem 1 lipca 2023 r.  powoduje konieczność pozyskania nowych certyfikatów rezydencji podatkowej, przy czym art. 31y specustawy wprowadza regulację, że certyfikaty bez okresu ważności są także ważne przez kolejne 2 miesiące od odwołania tego stanu. Powoduje to, że płatnikom przysługuje prawo do korzystania z nich do końca sierpnia 2023.

Podsumowanie

Wiesz już, jakie obowiązki podatkowe powrócą od 1 lipca br. Odwołanie zagrożenia epidemicznego wiąże się z wieloma zmianami w przepisach podatkowych, na które koniecznie zwróć uwagę i przygotuj się, aby bez przeszkód i ze spokojną głową działać dalej.

Podobne posty