1. Wszelkie treści znajdujące się na portalu zostały zamieszczone w celach informacyjno-edukacyjnych.
  2. Publikowane treści nie stanowią porady ani opinii podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 oraz art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym.
  3. Zawarte  publikacje są informacjami natury ogólnej i nie stanowią wyczerpującego opracowania danej problematyki.
  4. Wszelkie publikacje udostępnione na stronie stanowią prezentacje subiektywnego stanowiska w zakresie prawa oraz zmian zachodzących w prawie bądź ocenę wykładni przepisów prawa i nie mogą być uznane za podstawę do ustalenia stanu prawnego w konkretnej sprawie.
  5. Autor bloga nie odpowiada za jego treść w jakimkolwiek zakresie, a w szczególności za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną zastosowaniem, lub brakiem zastosowania się do niej. Treść bloga jest wyrazem poglądów autora i nie stanowi oficjalnego stanowiska jego kancelarii. Autor zastrzega sobie prawo do zmiany treści w szczególności w sytuacji zmiany prawa, orzecznictwa oraz praktyki organów administracji.